proimages/team/logot.jpg
  • 學經歷
  • 台北醫學大學牙醫學士
  • 前三軍總醫院訓練醫師
  • 前天成醫院牙科部主治醫師
  • 前天成醫院牙科部舒眠門診醫師

 

 

● 門診時間       ○ 休診
 
9:00-12:00
13:30-17:00
18:00-21:00

(隔週)

(隔週)